Artikelnummer:Z00055THNSNJ256G8NY

SSD 256GB SATA 6GB/S M2