Samsung
Artikelnummer:Z00069HG40EC890XBXXC

SAMSUNG HG40EC890XB Hotel TV